2002:57 The waters of th Swedish highlands

Om publikationen

Löpnummer: 2002:57

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Text

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping