Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2002:52 Fiskevårdsplan Sommen 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2002:52
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
178
Publikationstyp:
Rapport

Sommens fiskevårdsområde (fvof) vann laga kraft 1980 efter att en fiskerättsutredning genomförts 1976 (Sölscher 1976). Bildandet inkluderade 248 fastigheter i 61 byar inom kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre och Tranås (Tengelin 1999). Antalet fiskerättsägare (=medlemmar) uppgår till ca 200 personer. Fiskevårdsområdet omfattar hela sjön Sommen samt Bulsjöån upp till och med Visskvarn (Karta 1 ). Inga övriga delar av de tillrinnande vattendragen eller utloppet ingår i föreningen. Före bildandet av den idag verksamma föreningen fanns i sjön två äldre fiskevårdsförening som av allt att döma bildades redan på 1930-talet. Det fanns då en förening i vardera delen av sjön (södra/non-a), dock omfattades inte hela sjöns vatten av dessa två föreningar. Föreningarna sålde fiskekort till allmänheten. Det var dock inte fön-än bildandet av dagens fiskevårdsområdesförening som allmänheten fick möjlighet att fiska över hela sjön.
Sommens fiskevårdsområdesförening (SFVOF) är en sammanslutning av fiskerättsägarna i sjön Sommen med uppgift att förvalta och vårda sjöns fiskbestånd, övervaka fisket och fastställa bestämmelser för fiskets bedrivande. SFVOF upplåter fiske med handredskap till allmänhet och turister via fiskekort ( dagkort, flerdagskott, säsongskott och årskort) vilket ger föreningen dess inkomster. SFVOF har också via sin bevakningsorganisation länsstyrelsens uppdrag att bevaka fågelskyddsområdena i sjön.

Kontakt