2002:35 Är Munksjöns sediment giftigt?

Om publikationen

Löpnummer:
2002:35
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

En studie av biotillgängligheten hos miljögifter i Munksjöns sediment med toxicitetstester och bottenfaunaundersökning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping