2002:35 Är Munksjöns sediment giftigt?

Om publikationen

Löpnummer: 2002:35

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

En studie av biotillgängligheten hos miljögifter i Munksjöns sediment med toxicitetstester och bottenfaunaundersökning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping