2002:12 Utvärdering av elfisken i Vetlanda kommun 1999-2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

I Vetlanda kommun ligger ett antal vattendrag som ingår i Emåns vattensystem och ett som ingår i Mörrumsåns vattensystem (Bäck från Teresjön). Området är försurningskänsligt och därför påbörjades kalkning i mitten av 80-talet. Målsättningen med kalkningen är bl. a att få tillbaka och förbättra fiskpopulationerna i vattendragen. Effekterna av kalkningsverksamheten följs upp med bl. a vattenprovtagningar, bottenfaunainventeringar och elfisken. Denna rapport syftar till att sammanställa och utvärdera elfiskeundersökningarna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping