2002:11 Utvärdering av elfisken i Jönköpings kommun 1999-2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område, i synnerhet de övre delarna som ligger i Jönköpings kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning i form av vattenprovtagning, bottenfaunainventering och elfisken genomförs årligen.

Denna rapport utvärderar i första hand elfiskena som är gjorda i ett antal vattendrag och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping