2002:10 Utvärdering av elfisken i Vaggeryds kommun 1999-2001

Om publikationen

Löpnummer: 2002:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Lagans vattensystem är försurningsdrabbat, och har därför kalkats sedan slutet av 80-talet. Huvudsakliga syftet med kalkningen har varit att bevara och förbättra ekosystemen i sjöar och vattendrag.

Via elfiskeundersökningar har man följt upp utvecklingen i vattendragen. I denna rapport utvärderas elfiskena i åtgärdsområden inom Vaggeryds kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping