2002:10 Utvärdering av elfisken i Vaggeryds kommun 1999-2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Lagans vattensystem är försurningsdrabbat, och har därför kalkats sedan slutet av 80-talet. Huvudsakliga syftet med kalkningen har varit att bevara och förbättra ekosystemen i sjöar och vattendrag.

Via elfiskeundersökningar har man följt upp utvecklingen i vattendragen. I denna rapport utvärderas elfiskena i åtgärdsområden inom Vaggeryds kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping