2001:48 Kräftprovfisken i Jönköpings län 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2001:48
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Vid kräftprovfisken i totalt 12 sjöar/vattendrag i Jönköpings län 1999, fångades flodkräfta i 5
st sjöar/vattendrag, signalkräfta i 1 st samt båda arterna i 1 sjö (se figur 1 och tabell 1).
Kräftprovfisket 1999 visar inte på några rikligare förekomster av flodkräfta. Fångsten per ansträngning
(F/A) var överlag låg. Källerydsån var den enda lokalen som hade över 1 i F/A,
vilket är lågt. Kräftpest har troligen slagit ut flodkräftbestånden på 6 av de provfiskade lokalerna.
Provfiskena gjordes som del av effektuppföljning av kalkning (1 lokal), i inventeringssyfte bl
a inför återintroduktion av flodkräfta (6 lokaler), inom ramen för Emåprojektet (1 lokal) samt
för att kontrollera återintroducerade flodkräftor efter kalkning och biologisk återställning (4 lokaler).

Kontakt