2001:40 Kalkningar i Gnosjö kommun 1998 - 2000

Om publikationen

Löpnummer: 2001:40

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 113

Publikationstyp: Rapport

Många av åtgärdsområdenas målsättningar är uppfyllda, ca 70 % (tabell 1). Men det föreligger fortfarande en del problem som antagligen beror på försurningsproblem. Förslag till sänkta kalkdoser har i vissa åtgärdsområden ändå kunnat föreslås. Signalkräfta har påträffats i Valån (åtgärdsområde 29), Ekhultaån (åtgärdsområde 40) och Hästhultasjön (åtgärdsområde 62). Många av återintroduceringarna av tex mört och elritsa har ännu inte lyckats men att det finns chans att de efter upprepade utsättningar kommer att lyckas längre fram.

Kontakt