2001:40 Kalkningar i Gnosjö kommun 1998 - 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport

Många av åtgärdsområdenas målsättningar är uppfyllda, ca 70 % (tabell 1). Men det föreligger fortfarande en del problem som antagligen beror på försurningsproblem. Förslag till sänkta kalkdoser har i vissa åtgärdsområden ändå kunnat föreslås. Signalkräfta har påträffats i Valån (åtgärdsområde 29), Ekhultaån (åtgärdsområde 40) och Hästhultasjön (åtgärdsområde 62). Många av återintroduceringarna av tex mört och elritsa har ännu inte lyckats men att det finns chans att de efter upprepade utsättningar kommer att lyckas längre fram.

Kontakt