2001:27 Kalkningar i Nässjö kommun 1998 - 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i fem åtgärdsområden i Nässjö kommun. Kalkningen är en nödvändig, och i dagsläget en ofrånkomlig, del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Var tredje år görs en utvärdering av utförda kalkningar i Nässjö kommun. Följande utvärdering omfattar perioden 1998-2000.

De genomförda kalkningsåtgärderna har givit goda resultat och alla målsättningar i åtgärdsområdena har uppfyllts. Under följande sammanställning redovisas, för varje åtgärdsområde, de delmål som uppnåtts samt förslag på förändringar/åtgärder inom åtgärdsområdena.

Totalt för kommunen uppnåddes 100% av målen för kalkningen under perioden 1998-2000. Jämfört med den tidigare utvärderingsperioden (1995-1997) har andelen uppnådda mål ökat från 69 % till 100 %.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping