2000:48 Kalkningar i Eksjö kommun 1997 -1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:48
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sammanställs och utvärderas effekterna, biologiska och kemiska, av den kalkningsverksamhet som genomförts inom Eksjö kommun fram till och med 1999 med avseende på uppsatta mål. Utvärderingen omfattar framförallt den senaste 3-års perioden. I rapporten utvärderas och analyseras måluppfyllelse och ges även förslag till förändringar av kalkningsstrategin. Utvärderingen ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsens bedömning av kommunens planerade kalkningsverksamhet för perioden 2000 till 2002 samt för uppläggning av revideringsarbetet med detaljplanerna. Utvärderingen omfattar fem kalkningsåtgärdsområden inom Emåns och Svartåns vattensystem och genomfördes till största delen under våren 2000.

Kontakt