2000:46 Kalkningar i Värnamo kommun 1997 - 1999

Om publikationen

Löpnummer: 2000:46

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101:9425

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 105

Publikationstyp: Rapport

Idag bedrivs kalkning i tolv åtgärdsområden i Värnamo kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Värnamo kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar tidsperioden 1997-1999 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1994-1996.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping