2000:46 Kalkningar i Värnamo kommun 1997 - 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:46
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
105
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i tolv åtgärdsområden i Värnamo kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Värnamo kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar tidsperioden 1997-1999 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1994-1996.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping