2000:22 Elfiske i Vämmesån, Sävsjö kommun och Kvarnån och Osån-Årån, Värnamo kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2000:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Vid elfiskena 1999 ingick ett antal lokaler i Sävsjö och Värnamo kommun i programmet. I Sävsjö kommun undersöktes Vämmesåns vattensystem och i Värnamo kommun var det främst Osån-Åråns vattensystem som elfiskades. Dessutom ingick en lokal i Kvarnån i Värnamo kommun. Syftet med elfiskena var att följa upp och utvärdera fiskbeståndens utveckling i dessa kalkade vattendrag. Före kalkningsstarten har dessa vattendrag varit försurningspåverkade. Elfiskena utfördes av Aquaticus HB på uppdrag av Länsstyrelsen i Jököpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping