2000:22 Elfiske i Vämmesån, Sävsjö kommun och Kvarnån och Osån-Årån, Värnamo kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2000:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Vid elfiskena 1999 ingick ett antal lokaler i Sävsjö och Värnamo kommun i programmet. I Sävsjö kommun undersöktes Vämmesåns vattensystem och i Värnamo kommun var det främst Osån-Åråns vattensystem som elfiskades. Dessutom ingick en lokal i Kvarnån i Värnamo kommun. Syftet med elfiskena var att följa upp och utvärdera fiskbeståndens utveckling i dessa kalkade vattendrag. Före kalkningsstarten har dessa vattendrag varit försurningspåverkade. Elfiskena utfördes av Aquaticus HB på uppdrag av Länsstyrelsen i Jököpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping