2000:21 Elfiske i Silverån och Brusaån, Eksjö kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2000:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

I Brusaåns tillrinningsområde uppmättes i slutet av 1970-talet låga pH-värden och för att förhindra skador på bl.a. fisk- och kräftbestånd påbörjades kalkning. Genom elfiskeundersökningar har man följt upp utvecklingen i vattendragen och i denna rapport utvärderas ett antal kalkningsprojekt i Silveråns och Brusaåns vattensystem i Eksjö kommun m.a.p. de fiskeribiologiska målsättningarna. Elfiskena utfördes av Aquaticus HB på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping