2000:02 Återintroduktion av mört i kalkade sjöar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 2000:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 145

Publikationstyp: Rapport

Text

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping