1999:48 Bolmen 2000 - vattenkvalitet

Om publikationen

Löpnummer:
1999:48
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Närvarande rapport Bolmen 2000, vattenkvalitet är utfärdat på uppdrag av samverkansprojektet Bolmen 2000 som bedrivs av föreningen Bolmen i centrum och berörda län och kommuner-Jönköpings Län, Kronobergs Län, Hallands Län och Gislaved, Ljungby, Värnamo och Hylte kommuner. Arbetet är utfört vid Jönköpings länsstyrelse, samhällbyggnadsavdelningen.

Syftet med rapporten har varit att göra en tillståndsbeskrivning och kunskapssammanställning om sjön Balmens vattenkvalitet och rapporten inkludera
fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar. Rapporten, som täcker en period från 1966
till 1999, är uppbyggt kring en rad ämnen som har eller har haft inflytande på vattenkvaliteten i Bolmen. Vaije ämne behandlas för sig med en bakgrundsbeskrivning, en redovisning av befintliga data, en tillståndsvärdering och bedömning enligt Naturvårdsverket och slutligen en sammanfattning kring vaije funne. Naturvårdsverkets bedö1nningsgrunder för miljökvalitet i sjöar är använt väl vetande, att de äldsta data från 1960-och 1970-talet ofta har tillkommit med andra metoder än de numera godkände "svenska standard metoder" men detta har enligt min uppfattning marginal betydelse för konklusionerna med anledning av det stora dataunderlag och den långa tidsperioden sammanställningen berör. I rappmien är de beräknade bedömningsklasser och tillståndsvärderingar enligt naturvårdsverket angivit i kursivstil.

Dataunderlaget för rapporten är omfattande. Alla data på kemiska och
biologiska parametrar är hämtat dels från den samordnade recipientkontroll av Lagai1s
Vattensystem, Lagans Vattenvårdsförening, dels de undersölmingar Limnologisk Institutionen vid Lunds Universitet har utfö1i på uppdrag av Sydvatten AB och dels från Riksinventeringen av sjöar. Data finns numera på en databas med referens på de enstaka mättningarna och kan överlämnas vid förfrågan. Referenser är angivet i alfabetisk ordning sist i rapporten och är i texten angivet med /nummer/.

En rad av personer har under arbetet varit behjälpliga med att fullständiggöra
dataunderlaget. Det gäller kollegor på länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Halland och på kommunerna i Gislaved, Ljungby, Värnamo och Hylte. Fiskeriverket, Naturhistorisk Riksmuseum, Limnologisk Institutionen vid Lunds Universitet, Institutet för Vatten-och Luftvårdsforskning, SydkraftNattenkraft AB, Leif Norrman (Smålänningen) och Västbo Fågelklubb har alla varit inblandat och hjälpsamma.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping