1999:47 Kalkningar i Jönköpings kommun 1996 -1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i sju åtgärdsområden i Jönköpings kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Jönköpings kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar perioden 1996-1998 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1993-1995. De genomförda kalkningsåtgärderna har resulterat i att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningspunkter har uppfyllts. Det finns dock delmål som inte har uppnåtts och delmål som inte går att bedöma ännu.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping