1999:43 Faunapassager utmed fem vattendrag på östra sidan Vättern

Om publikationen

Löpnummer:
1999:43
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport innehåller ett utdrag av de resultat som erhölls vid kontroll av faunapassager utmed vattendragen Narbäcken, Röttleån, Ölandsbäcken, Vätterslundsbäcken och Huskvarnaån vid inventering 1999. Syftet med rapporten är presentera metoden samt exempel på resultat.
Det stora värdet av utfö1t arbete är dock det underlag som levereras till beställaren i form av datafiler och orginalfotografier vilket vi hoppas kommer till god användning i framtida åtgärds arbete.
Inventeringen av dessa faunapassager genomfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län och utfördes av Josefin Gustavsson och Andreas Bäckstrand på uppdrag av Vägverket Region Sydost. Uppdraget kompletterar den biotopkaitering av vattendrag som utfördes inom ramen för projektet Östra Vätternbranten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping