1999:38 Provfiske i Emåns vattensystem 1998

Om publikationen

Löpnummer: 1999:38

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 107

Publikationstyp: Rapport

För att öka kunskapen om olika fiskarters förekomst inom Emåns vattensystem, provfiskades 24 lokaler i vattensystemet under 1998, från källområdet till mynningen i havet. Förutom elfiske och nätprovfiske användes 1yssja och långrev. Sammanlagt fångades 20 fiskarter samt signalkräfta. Mal fångades bl a i Gåsgöl i Emåns nedre del. A1ien förmodades tidigare ha
försvunnit från lokalen. En ny art för Jönköpings län, färna, noterades i Emån nedan Vetlanda. Provfisket utfördes av Lars Molander och Bob Lind vid Länsstyrelsen i Jönköping och gjordes på uppdrag av Emå-projektet.

Kontakt