1999:34 Kräftprovfiske 1998 i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1999:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Vid kräftprovfisken i totalt 16 sjöar/vattendrag i Jönköpings län 1998, fångades flodkräfta i 6 st sjöar/vattendrag, signalkräfta i 5 st samt båda arterna i 1 sjö.

De påträffade signalkräftorna i Klingsjön, Målasjön, Ekhultaån, Hökesån och sannolikt Höka­sjön härrör från illegala utplanteringar vilket Länsstyrelsen ser allvarligt på och har därför för avsikt att polisanmäla händelserna. I Hökesån har funnits bestånd av flodkräfta som nu san­nolikt slagits ut av pesten pga de illegala utplanteringarna av signalkräfta. Målasjön, Ekhulta­ån och Klingsjön var aktuella för återintroduktion av flodkräfta. Utsättningarna skulle göras som biologisk återställning efter kalkningsinsatser, men spolieras nu pga av de illegalt spridda signalkräftorna.


Granshultasjön har tidigare hyst ett fiskbart bestånd av flodkräfta. Så sent som 1997 fångades ovanligt mycket kräftor enligt fiskerättsägare vid sjön. Vid provfisket 1998 fångades inga kräftor överhuvudtaget, vilket gör att kräftpest inte kan uteslutas i sjön.
Uppföljning av flodkräftutsättning skedde i Fjärasjön och Moa Sågbäck. I båda påträffades flodkräftor vilket visar att kräftorna överlevt sen utsättning. Ytterligare förstärknings­utsättning har skett under hösten 1998 i Fjärasjön. I sjön Kassen påträffades inga kräftor vid provfisket. Återintroducering av flodkräfta gjordes hösten 1998 efter utfört provfiske.


Opåverkade och tämligen rika bestånd av flodkräfta, påträffades endast i Västerån och Be­tarpsbäcken medan kräftbestånden i Ekekullsjön, Flankabäcken och Hökessjön har bedömts vara kraftigt negativt påverkade. I Fagerhultasjön finns sedan 1995 ett blandbestånd med både flod- och signalkräfta. Sannolikt är signalkräftan i sjön pestfri eftersom flodkräftan ämrn finns kvar. Vid jämförelse med ett tidigare provfiske (1995) har flodkräftan minskat medan signal­kräftan ökat istället. På sikt riskerar flodkräftan att trängas tillbaka i konkurrensen med den starkare signalkräftan. 

Kontakt