1999:31 Utvärdering av elfisken i Vaggeryds kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer: 1999:31

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Lagans vattensystem är försurningsdrabbat, och har därför kalkats
sedan slutet av 80-talet. Huvudsakliga syftet med kalkningen har varit att bevara och förbättra ekosystemen i sjöar och vattendrag.

Via elfiskeundersökningar har man följt upp utvecklingen i vattendragen. I denna rapport utvärderas elfiskena i kalkningsprojekt inom Vaggeryds kommun.

Redovisningen sker per kalkningsprojekt och på utvalda lokaler. Även en å som inte ingår i Lagans vattensystem, Tabergsån, som mynnar i Vättern, utvärderas i denna
rapport. Dessutom görs i rapporten en bedömning av hur de fiskeribiologiska målsättningarna är uppfyllda.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping