1999:31 Utvärdering av elfisken i Vaggeryds kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:31
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Lagans vattensystem är försurningsdrabbat, och har därför kalkats
sedan slutet av 80-talet. Huvudsakliga syftet med kalkningen har varit att bevara och förbättra ekosystemen i sjöar och vattendrag.

Via elfiskeundersökningar har man följt upp utvecklingen i vattendragen. I denna rapport utvärderas elfiskena i kalkningsprojekt inom Vaggeryds kommun.

Redovisningen sker per kalkningsprojekt och på utvalda lokaler. Även en å som inte ingår i Lagans vattensystem, Tabergsån, som mynnar i Vättern, utvärderas i denna
rapport. Dessutom görs i rapporten en bedömning av hur de fiskeribiologiska målsättningarna är uppfyllda.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping