1999:30 Utvärdering av elfisken i Jönköpings kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område, i synnerhet de övre delarna som ligger i Jönköpings kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning i form av vattenprovtagning, bottenfaunainventering och elfisken genomförs årligen.
Denna rapport utvärderar i första hand elfiskena som är gjorda i ett antal vattendrag och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa.
Redovisningen sker per kalkningsprojekt och på utvalda lokaler inom kalkningsprojekten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping