1999:29 Utvärdering av elfisken i Vetlanda kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

I Vetlanda kommun ligger ett antal vattendrag som ingår i Emåns vattensystem.
Området är försurningskänsligt och därför påbörjades kalkning i mitten av 80-talet. Målsättningen med kalkningen är bl. a att få tillbaka och förbättra fiskpopulationerna i vattendragen.
Effekterna av kalkningsverksamheten följs upp med bl. a vattenprovtagningar, bottenfaunainventeringar och elfisken.
Denna rapport syftar till att sammanställa och utvärdera elfiskeundersökningarna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping