1999:29 Utvärdering av elfisken i Vetlanda kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer: 1999:29

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

I Vetlanda kommun ligger ett antal vattendrag som ingår i Emåns vattensystem.
Området är försurningskänsligt och därför påbörjades kalkning i mitten av 80-talet. Målsättningen med kalkningen är bl. a att få tillbaka och förbättra fiskpopulationerna i vattendragen.
Effekterna av kalkningsverksamheten följs upp med bl. a vattenprovtagningar, bottenfaunainventeringar och elfisken.
Denna rapport syftar till att sammanställa och utvärdera elfiskeundersökningarna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping