1999:21 Röding i Ören - Lekprovfiske 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

Lekprovfiske utfördes i slutet av oktober 1998 i sjön Ören, med syfte att följa upp rödingbeståndets utveckling. Tidigare lekfiske har utförts 1990 och 1994. Fisket 1998 genomfördes på motsvarande område och med motsvarande insatts som vid undersökningen 1994. Ett något mindre antal rödingar fångades vid lekfisket 1998 jämfört med 1994. Inga fångster erhölls på sjöns östra sida, där ett flertal rödingar fångades 1994. På sjöns västra sida, söder och norr om Målviken, erhölls ett motsvarande antal rödingar 1998 som vid 1994 års lekfiske. Antal fångade rödingar, framräknat i fångst per ansträngning, var motsvarande på området vid Målvik för år 1994 och 1998. Röding, från den utsättning av två-somrig röding som gjordes 1990, fanns fortfarande med i lekbeståndet 1998 och var i storlek 69-82 cm. Storleksstrukturen av lekbeståndet har förändrats sedan lekfisket 1994. Vid 1998 års fiske dominerade stora gamla rödingar på lekplatserna. Mindre röding som härstammar från naturlig reproduktion fångades också.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping