1998:30 Kalkningar i Gnosjö kommun 1995 - 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1998:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sannnanställs och utvärderas biologiska såväl som kemiska effekter av den kalkningsverksamhet som genomförts inom Gnosjö kommun fram till och med 1997. Utvärderingen innefattar framförallt data och slutsatser rörande den senaste 3-års perioden (1995-97) men även längre trender som ligger till grund för bedömningarna redovisas. Endast kalkobjekt med målpunkter utvärderas i rapporten. Provpunkter lokaliserade i sannna vatten­system men utan mål har dock även studerats och använts för bedömning i målpunkterna. I vissa fall, t ex där provtagningar upphört eller specifika undersökningar ej genomförts under senaste treårsperioden, är bedömningarna baserade på troliga slutsatser. Dessa slutsatser bygger på kombinationsaspekter från andra analysparamterar av mer recenta datum, äldre data eller utveckling för den lokala punkten alternativt närliggande punkter.

I rapporten ges förslag till förändringar av kalkningsstrategin för det fortsatta kallmings­arbetet. Utvärderingen ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsens bedömning av konnnunens planerade kalkningsverksamhet för perioden 1998 till 2001 samt för uppläggning av revideringsarbetet med detaljplanerna. Utvärderingen omfattar åtta kalkningsprojekt inom Lagans och Nissans vattensystem och genomfördes under våren 1998.

Kontakt