1998:25 Landlevande mollusker i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1998:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport

Göteborgs Naturhistoriska Museum bedrev under tiden 1921-1981 (med komplettering­ar även under senare år) ett intensivt insamlingsarbete, framförallt i södra och mellersta Sverige, rörande vissa marklevande evertebratgrupper. De landlevande molluskerna var en av huvudgrupperna i detta arbete. Syftet med inventeringen var från början att stude­ra arternas ekologiska och geografiska uppträdande, göra regionala jämförelser och rekonstruera faunahistoriska skeenden. Efterhand har dock materialets användbarhet i olika naturvårdssammanhang fått ökande betydelse. För en översikt av markfaunainven­teringen se von Proschwitz (1996).
Insamlingsarbete i Jönköpings län bedrevs av H. Lohmander 1916, 1942, 1945, 1948, 1950-53 och 1958-59 (506 lokalbesök) av H. W. Walden 1967-72, 1988 och 1993 (391 lokaler) samt av T. v. Proschwitz 1979, 1985 och 1992 (5 lokaler). Totalt har under in­venteringsarbetet landmollusker insamlats från 890 lokaler i Jönköpings län. Av dessa har 9 lokaler inventerats mer än en gång. Sammanlagt föreligger alltså material från 902 lokalbesök i länet. Det totala antalet undersökta biotoper är 1034 ( en lokal kan omfatta flera biotoper) och det totala antalet artfynd uppgår till 8845. Kommunerna Habo och Mullsjö ingår dock inte i denna rapport.

Kontakt