1998:23 Kalkningar i Nässjö kommun 1995 - 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1998:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sammanställs och utvärderas de biologiska- och kemiska effekterna av den kalkningsverksamhet som genomförts inom Nässjö kommun fram till och med 1997 med avseende på de inom projekten uppsatta målen. Utvärderingen innefattar framförallt data från den senaste 3-års perioden (1995-1997). I rapporten ges även förslag till förändringar av kalkningsinsatser. Utvärderingen ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsens
bedömning av kommunens planerade kalkningsverksamhet för perioden 1999-2001 samt för
kommunernas revideringsarbetet med detaljplanerna. Utvärderingen omfattar fem
kalkningsprojekt inom Lagans och Huskvarnaåns vattensystem.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping