1998:18 Fiskevårdsplan Svartån med biflöden och sjöar, Tranås och Aneby kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
1998:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport utgör en fiskevårdsplan som innefattar Svartån, med större biflöden och
sjöar, från Sommen upp till fallet Stalpet strax uppströms Ralången. Svartån ingår i Motalaströms
vattensystem och berörda delar är belägna inom Tranås och Aneby kommuner. I arbetet har bl.a. ingått att biotopkartera berörda vattendrag samt att sammanställa befintliga uppgifterom fisk och fiske i området. Planen har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Lions i Tranås samt berörda kommuner.

Planen har sin huvudsakliga inriktning på faktiska fiskevårdande åtgärder men tar även upp en del nyttjandefrågor samt övriga miljövårdande åtgärder. Särskilt belyses möjligheterna att återskapa förutsättningarna för öring i området.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping