1997:46 Kalkningar i Värnamo kommun 1994 - 1996

Om publikationen

Löpnummer:
1997:46
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rappo1i sammanställs och utvärderas effekterna (biologiska och kemiska) av
den kalkningsverksamhet som genomförts inom Värnamo kommun fram till och med 1996 med avseende på uppsatta mål. Utvärderingen innefattar framförallt data från den senaste 3-års perioden. I rapporten ges även förslag till förändringar av kalkningsstrategin. Utvärderingen ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsens bedömning av kommunens planerade
kalkningsverksamhet för perioden 1997 till 1999 samt för uppläggning av revideringsarbetet med detaljplanerna. Utvärderingen omfattar elva kalkningsprojekt inom Lagans och Helgeåns
vattensystem och genomfördes till största delen under våren 1997.

Kontakt