1997:36 Kalkningar i Eksjö kommun 1994 -1996

Om publikationen

Löpnummer:
1997:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sammanställs och utvärderas effekterna, biologiska och kemiska, av den kalkningsverksamhet som genomförts inom Eksjö kommun fram till och med 1996 med avseende på uppsatta mål. Ytvärderingen omfattat framförallt den senaste 3- års perioden. I rapporten ges även förslag till förändringar av kalkningsstrategin. Utvärderingen ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsens bedömning av kommunens planerade kalkningsverksamhet för perioden 1997 till 1999 samt för uppläggning av revideringsarbetet med detaljplanerna. Utvärderingen omfattar sex kalkningsprojekt inom Emåns och Svartåns vattensystem
och genomfördes till största delen under våren 1997.

Kontakt