1997:28 Kalkningar i Sävsjö kommun 1994-1997

Om publikationen

Löpnummer:
1997:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

De genomförda kalkningsåtgärderna i Sävsjö kommun har givit så goda resultat att de flesta
av projektens målsättningar har uppfyllts. Inom projekten finns dock dehnål som ännu inte
nåtts.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping