1997:28 Kalkningar i Sävsjö kommun 1994-1997

Om publikationen

Löpnummer: 1997:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

De genomförda kalkningsåtgärderna i Sävsjö kommun har givit så goda resultat att de flesta
av projektens målsättningar har uppfyllts. Inom projekten finns dock dehnål som ännu inte
nåtts.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping