1997:27 Inventering av sötvattensnäckor i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 1997:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

Undersökningen omfattar en inventering av drygt 200 sjöar och vattendrag, som tidigare undersökts av Bengt Hubendick under 40-talet. De län som skall
inventeras är Göteborgs- och Bohus län, Hallands län, Kalmar län, Kristianstad län, Kronobergs län och Jönköpings län. Fältarbetet har utförts under 1994 -
1996. Snäckundersökningen som bekostas av SNV och de berörda länenomfattar drygt 220 lokaler i södra Sverige.

Kontakt