1997:27 Inventering av sötvattensnäckor i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
1997:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningen omfattar en inventering av drygt 200 sjöar och vattendrag, som tidigare undersökts av Bengt Hubendick under 40-talet. De län som skall
inventeras är Göteborgs- och Bohus län, Hallands län, Kalmar län, Kristianstad län, Kronobergs län och Jönköpings län. Fältarbetet har utförts under 1994 -
1996. Snäckundersökningen som bekostas av SNV och de berörda länenomfattar drygt 220 lokaler i södra Sverige.

Kontakt