1996:32 Kalkningar i Jönköpings kommun 1993 - 1995

Om publikationen

Löpnummer:
1996:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sammanställs och utvärderas effekterna av den kalkningsverksamhet som genomförts inom Jönköpings kommun fram till och med 1995 med avseende på uppsatta mål. I rapporten ges även förslag till förändringar av kalkningsstrategin. Utvärderingen ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsernas bedöming av kommunens planerade kalkningsverksamhet för perioden 1996 till 1998 samt för uppläggning av revideringsarbetet med detaljplanerna. Utvärderingen omfattar sex kalkningsprojekt inom Nissans och Tidans vattendystem och genomfördes till största delen under våren 1996. rapporten fördigställdes först under årsskiftet 1996-1997 eftersom inte allt underlagsmaterial fanns i tillgänligt skick tidigare.

Kontakt