1996:11 Elfiske 1995

Om publikationen

Löpnummer:
1996:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört elfiskeundersökning i vissa av länets vattendrag under 1995. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av undersökningarnas omfattning. Undersökningsdata

Kontakt