1996:11 Elfiske 1995

Om publikationen

Löpnummer: 1996:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört elfiskeundersökning i vissa av länets vattendrag under 1995. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av undersökningarnas omfattning. Undersökningsdata

Kontakt