1996:07 Kalkningar i Vetlanda kommun 1993-1995

Om publikationen

Löpnummer: 1996:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Kalkningsverksamheten i Vetlanda kommun omfattar elva projektområden. Tre av dem hör till Mörrumsåns vattensystem, de övriga till Emåns vattensystem.

Kontakt