1996:07 Kalkningar i Vetlanda kommun 1993-1995

Om publikationen

Löpnummer:
1996:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten i Vetlanda kommun omfattar elva projektområden. Tre av dem hör till Mörrumsåns vattensystem, de övriga till Emåns vattensystem.

Kontakt