1996:02 Konflikter med naturmiljö och friluftsliv vid reglering av sjöar och vattendrag i Jönköpings läntt

Om publikationen

Löpnummer:
1996:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har som syfte att översiktligt beskriva de problem som uppkommer vid reglering av sjöar och vattendrag samt redovisa hur Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med dessa frågor. Vidare beskrivs hur vattendrag är skyddade eller kan skyddas mot vattenkraftsutbyggnad.

Rapporten är en redovisning till främst kommunerna, naturskyddsföreningarna och fiskevårdsornrådesföreningama i länet som lämnat ett underlag i Länsstyrelsens arbete med bedömning
av befintliga konflikter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping