1996:02 Konflikter med naturmiljö och friluftsliv vid reglering av sjöar och vattendrag i Jönköpings läntt

Om publikationen

Löpnummer: 1996:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport har som syfte att översiktligt beskriva de problem som uppkommer vid reglering av sjöar och vattendrag samt redovisa hur Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med dessa frågor. Vidare beskrivs hur vattendrag är skyddade eller kan skyddas mot vattenkraftsutbyggnad.

Rapporten är en redovisning till främst kommunerna, naturskyddsföreningarna och fiskevårdsornrådesföreningama i länet som lämnat ett underlag i Länsstyrelsens arbete med bedömning
av befintliga konflikter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping