1995:27 Biotoper i Årån - En kartering av vatten- och strandbiotoper vid Årån

Om publikationen

Löpnummer:
1995:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
97
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en sammanställning av resultatet från en inventering av vatten- och strandbiotoper
som genomförts utefter Årån under augusti 1995. Undersökningen har utförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Värnamq kommun.
Metodiken som använts vid inventeringen har utarbetats på Länsstyrelsen våren 1995. Den innebär bl a att vattendraget okulärbesiktigas vid fotvandring utefter hela sin sträckning.

Kontakt