1995:18 Åtgärdsprogram för att minska närsaltsbelastningen på Svartån inom Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1995:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för att minska närsaltbelastningen på Svartån inom Jönköpings län omfattar tre delrapporter:
1: Minskad närsaltsbelastning från jordbruksmark (nov 1992)
2: Minskad närsaltbelastning från punktkällor (april 1994)
3: Minskad närsaltbelastning från förorenade områden.
Föreliggande delrapport 3 behandlar åtgärder för att minska närsaltsbelastningen från förorenade områden inom Svartåns avrinningsområde i Jönköpings län. Förorenade vattenområden (dammar/sjöar) är främst
Ormarydsdammen och Hamnarydssjön - Nässjö kommun Målkvistadammen, Hyllingen och Ralången - Aneby kommun Säbysjön - Tranås kommun

Denna delrapport har tagits fram som en del av arbetet inom Åtgärdsgrupp Svartån, vilken består av representanter för Nässjö, Aneby och Tranås kommuner samt Rädda Ralången-gruppen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

I rapporten förekommer "faktarutor" med förklaringar och/eller
exempel på litteratur.

Delrapport 3 har sammanställts av Bernhard Jaldemark och Ola
Broberg (Länsstyrelsen i Jönköpings län) i samråd med
Åtgärdsgrupp Svartån.

Kontakt