1994:17 Sjöar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1994:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
203
Publikationstyp:
Rapport

Bakgrund
I ett provtagningsprogram för fysikaliska och kemiska parametrar, kallat "limnosjöar", har 60 st sjöar i Jönköpings län provtagits sedan 1984. Provtagningen, har skett i augusti, var tredje år, med början 1984, 1985 eller 1986. Inför den kommande utvecklingen av
ett samlat regionalt miljöövervakningsprogram för sötvatten i länet har behovet av utvärdering av dessa data aktualiserats. Denna sammanställning har skett på Länsstyrelsen under hösten 1994.

Rapportens uppläggning
För var och en av de 60 sjöarna redovisas en bedömning av tillståndet under perioden 1991-93 samt diagram över
utvecklingstrender. I de fall när sjön har provtagits i ett annat program, vid en annan lokal i sjön, har utvecklingstrenderna i de båda stationerna redovisats separat. På sidorna 8 och 9 finns en tabell med samtliga 91 stationer som presenteras i rapporten. Dessutom finns i bilaga 1 en översikt över de biologiska undersökningar som utförts i "limnosjöarna", samt i övriga sjöar större än 2 km2 i Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping