1994:16 Flodpärlmusslan i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1994:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
177
Publikationstyp:
Rapport

Sommaren 1993 genomförde Länsstyrelsen en inventering av flodpärlmusslor i Jönköpings län. Inventeringen omfattade sammanlagt 93 lokaler i 54 lika vattendrag. I Nissans vattensystem inventerades 23 lokaler i 12 olika vattendrag, i Lagans vattensystem inventerades 16 lokaler i 10 olika vattendrag, i Emåns vattensystem inventerades 27 lokaler i 16 vattendrag, i Svartåns vattensystem inventerades 12 lokaler i 6 vattendrag, i Vätterns tillflöden 14 lokaler i 9 vattendrag och i Tidans vattensystem inventerades en lokal.
För att hitta möjliga lokaler för flodpärlmusslan gick Länsstyrelsen ut i media och bad allmänheten om tips, frågade en äldre pärlfiskare, Inge Kjellgren samt kontaktade en historiker, Fil. dr. Kenneth A webro, som gick igenom handlingar om pärlfiske från
1700-talet på riksarkivet i Stockholm.

Vid inventeringen påträffades levande flodpärlmusslor i endast tre vattendrag,
Bordsjöbäcken, bäck från Sjöhester (tillflöde till Bordsjöbäcken; Svartåns
vattensystem) och Gnyltån (Emåns vattensystem). I Gnyltån och Bordsjöbäckens
huvudfåra var förekomsten dock redan känd. Utöver levande exemplar av
flodpärlmussla hittades flodpärlmusselskal i Domneån (ett av Vätterns tillflöden),
målarmusslor i Allmänningsån (Emåns vattensystem), dammusslor i Årån, Osån
(Lagans vattensystem) och i Allmänningsån och ärt/klotmusslor i Domneån och
Hästgångsån (Lagans vattensystem).

Idag har 19 bestånd av flodpärlmussla påträffats i länet fördelat på 12 vattendrag. I
Nissans vattensystem finns 5 mycket små bestånd, I Emåns vattensystem finns tolv
bestånd och i Svartåns vattensystem finns två bestånd. Dessutom kan det utifrån de
uppgifter som har framkommit antas, att minst 18 bestånd av flodpärlmussla har
slagits ut i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping