1994:09 Storån 1990 - 1993 en miljöanalys

Om publikationen

Löpnummer: 1994:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 250

Publikationstyp: Rapport

Innehåll

Sammanfattande slutsatser och förslag till fortsatt arbete (Länsstyrelsen)

Recipientförhållanden (Länsstyrelsen)
En gradientstudie av Storåns ytsediment (Helene Samuelsson)

Undersökning av processavloppsvatten från galvanisk ytbehandlingsindustri med utsläpp till Storån (Länsstyrelsen)

Beräkning av föroreningar från enskilda avloppsanläggningar i Värnamo och Gnosjö kommuner (Gnosjö kommun)

Beräkning av dagvatten - föroreningar från sex tätorter i Gnosjö och Värnamo kommuner (Gnosjö kommun)

Beräkning av föroreningar frin kommunala avloppsreningsverk i Värnamo och Gnosjö kommuner (Värnamo kommun)

Efterbehandlingsobjekt inom Storåns avrinningsområde (Länsstyrelsen)

Kontakt