1994:08 Åtgärdsprogram för att minska närsaltsbelastningen på Svartån inom Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1994:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för att minska närsaltbelastningen på Svartån inom Jönköpings län omfattar tre delrapporter:
1: Minskad närsaltsbelastning från jordbruksmark (nov 1992)
2: Minskad närsaltbelastning från punktkällor (föreliggande)
3: Minskad närsaltbelastning från förorenade områden (under produktion)
Föreliggande delrapport 2 behandlar åtgärder för att minska närsaltsbelastningen från punktkällor inom Svartåns avrinningsområde i Jönköpings län.
Denna delrapport har tagits fram som en del av arbetet inom Åtgärdsgrupp Svartån, vilken består av representanter för Nässjö, Aneby och Tranås kommuner samt Rädda Ralångengruppen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

I rapporten förekommer "faktarutor" med förklaringar och/eller
exempel på litteratur.
Delrapport 2 har sammanställts av Bernhard Jaldemark och Ola Broberg (Länsstyrelsen i Jönköpings län) i samråd med Åtgärdsgrupp Svartån.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping