1992:11 Bottenfauna 1991

Om publikationen

Löpnummer:
1992:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

Aquaekologerna fick i uppdrag av länsstyrelsen och berörda kommuner att genomföra en bottenfaunaundersökning av 26 vattendrag under hösten 1991.

Målsättningen var att
* med utgångspunkt från bottenfaunan göra en biologisk bedömning av försurningssituationen.
* kartlägga eventuella förändringar hos bottenfaunan i de vattendrag som tidigare undersökts.
* samla in referensmaterial för framtida kontrollverksamhet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping