1992:11 Bottenfauna 1991

Om publikationen

Löpnummer: 1992:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 90

Publikationstyp: Rapport

Aquaekologerna fick i uppdrag av länsstyrelsen och berörda kommuner att genomföra en bottenfaunaundersökning av 26 vattendrag under hösten 1991.

Målsättningen var att
* med utgångspunkt från bottenfaunan göra en biologisk bedömning av försurningssituationen.
* kartlägga eventuella förändringar hos bottenfaunan i de vattendrag som tidigare undersökts.
* samla in referensmaterial för framtida kontrollverksamhet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping