Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (§ 37)

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordninge (2010:1122). 

Ersättning lämnas till kommuner och kommunalförbund för att:

  • Underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn.
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ.
  • Underlätta etableringen i samhället.

Målgrupp

Målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn. I kategorin nyanlända ingår: 

  • Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
  • Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
  • Kvotflyktingar
  • Anhöriga till ovanstående grupper

§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj. 

Prioriterade insatser

I enlighet med 2018 års regleringsbrev ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagnings-kapaciteten i kommunerna. Särskilt hög prioritet ges till insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.

Även insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Därutöver prioriteras, av Länsstyrelsen i Jönköpings län, insatser med konkreta åtgärder för att främja jämställdhet.

Bidrag och utlysning

Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2017. För Jönköpings läns kommuner finns det 3 210 000 kronor att söka.

Kontakt