Dispens från terrängskörningslagen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturenTerrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas.

Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna.

Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping