Deponering av hyra

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen kan deponera dina pengar på ett särskilt konto, det vill säga ta emot och förvara pengar som du ska betala till någon.

Deponera hyran

Som hyresgäst kan du ibland göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen, till exempel om du anser att du har rätt till nedsatt hyra på grund av brister i hyreslägenheten. Det kan även handla om en tvist om hyrans storlek. Fördelen med att deponera hyran hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att hyresvärden då inte får hävda att hyresrätten är förverkad.

Du kan alltså inte bli vräkt för att du inte har betalat. Däremot kan hyresrätten förverkas om du deponerar en för stor del av hyran, till exempel hela månadshyran även om bara ett rum i en trerumslägenhet varit oanvändbart.

Hyresrätten kan också förverkas om du deponerar efter hyrans förfallodag.

Säkerhet för att få deponera

För att du som hyresgäst eller arrendator ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse.

Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

Lösenbelopp för tvångsinlösta aktier

När aktier har blivit tvångsinlösta kan det vara oklart vem eller vilka som äger dem, eller också vill aktieägarna inte ta emot lösenbeloppet (värdet på de inlösta aktierna).

Då kan lösenbeloppet deponeras hos Länsstyrelsen, vilket kallas nedsättning av lösenbelopp. För att du som aktieägare sedan ska kunna få del av lösenbeloppet skickar du aktiebrevet eller värdepappersavin till oss.

Nedsättning av pengar hos myndighet i vissa fall

Om du är skyldig någon pengar kan du i vissa fall deponera pengarna hos Länsstyrelsen. Det gäller om du inte vet vem det är som ska ha pengarna eller om den som ska ha pengarna vägrar att ta emot dem. Din skuld anses då vara betald i tid om vissa förutsättningar enligt lagen är uppfyllda.

Kontakt