Uppföljning av Samhällsorientering 2019

På den här sidan finns länken till den årliga enkäten från Länsstyrelsen om samhällsorienteringen i din kommun.

Webbenkäten syftar till att följa upp hur samhällsorienteringen fungerar ute i kommunerna och vi vill be dig att besvara den för att vi ska få en korrekt bild av ert arbete kring samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

För att minimera risken att e-posten med den här enkäten från Webropol ska fastna i kommuners spamfilter finns enkäten på den här sidan.

Innan du svarar på enkäten

Gå gärna genom frågorna innan du börjar svara på enkäten. Du ska ha fått en pdf med frågorna i en e-post som hänvisade dig till den här sidan. Annars finns samma pdf längre ner på sidan. Observera att det inte går att skicka in svar via pdf:en.
Enkätsvaren kommer bara samlas in via enkäten som länkas till här under.

Vi behöver ditt svar senast 25/11 2019 (ändrat från 18/11)

Enkäten


Enkätundersökningen för Uppföljning av Samhällsorientering 2019 (öppnas i ny flik)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du kopiera länkadressen och själv klistra in den i din webbläsare.
"https://link.webropolsurveys.com/S/BE32C721FBB4A72B"

Viktig enkät

Resultatet av denna webbenkät ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet i en länsstyrelsegemensam rapport den 28 februari 2020. Resultatet ska också ligga till grund för den enskilda länsstyrelsens analys och uppföljning av samhällsorienteringen i det egna länet.

Kontakt