Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och landsting.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Valresultatet för Jönköpings län 2018

Länsstyrelsens slutliga rösträkning av valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är nu avslutad. Nedan hittar du protokoll för respektive kommun samt för Landstinget. Protokollen finns också tillgängliga hos Länsstyrelsen på Hamngatan 4 i Jönköping.

Anebylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eksjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gislavedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gnosjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Habolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mullsjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nässjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sävsjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tranåslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaggerydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetlandalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värnamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstingsfullmäktigelänk till annan webbplats

Kontakt