Livsmedel och vatten

Livsmedel och dricksvatten är viktiga frågor för länet. Tillsammans med Livsmedelsverket och kommunerna ansvarar vi för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa.

Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna har tillsammans ansvaret för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Länsstyrelsens uppgift är att samordna livsmedelskontrollen i länet och se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen.

Livsmedelskontroll

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende i Sverige dricker vatten från enskilda brunnar och andra små anläggningar.

Fastighetsägaren ansvarar för kontroll av dricksvattnet i den egna brunnen. Myndighetskontroll sker enbart av kommunalt dricksvatten och utförs lokalt av kommunerna och samordnas regionalt av länsstyrelserna.

Myndigheternas ansvar

Tillsynsmyndigheten ger råd och information. Myndighetskontroll av brunnar sker om vattnet används vid allmän anläggning, som exempelvis campingplatser.

Dricksvatten (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping