Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd

Ansöker gör du via blankett. Tänk på att fylla i alla obligatoriska uppgifter för att din ansökan ska kunna hanteras av oss. Om markägarens medgivande behövs ska även denna skickas tillsammans med ansökan. Blanketten hittar du i samman länk som ansökan nedan.

Handläggningstiden för ansökningar kan variera i tid, i allmänhet mellan 3–6 veckor. Se därför till att skicka in ansökan i god tid innan arbetet ska starta.

Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften inkommit till Länsstyrelsen.

 

 

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla:

 • En korrekt fastighetsbeteckning för de fastigheter som berörs av sökningen. Prata med markägaren eller titta på en modern fastighetskarta för det aktuella sökområdet om du är osäker på beteckningen.
 • Beteckning för socken/församling. Om du är osäker på vilken socken det är, titta i Fornsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för det aktuella området. I Fornsök kan du tända en etikett för fornlämningar under Kartinställningar. Sockennamnet är det platsnamn du ser för en fornlämning, följt av en sifferkombination, t ex Barkeryd 121:1. Barkeryd är då den socknen som är aktuell. Var uppmärksam på att ditt sökområde kan ligga på gränsen mellan två socknar. Ange då båda socknar.
 • Kommunens namn som du ska söka i.
 • Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer
  och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för.
 • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren, och samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga om man inom sökområdet ska gräva efter föremål. Länsstyrelsen har förtryckt en blankett åt dig, som du kan ge fastighetsägaren för att signera. Du bifogar denna blankett tillsammans med din ansökan.
 • Detta innebär att du från början måste ha bestämt dig för om du tror att det blir aktuellt att gräva på någons fastighet eller inte och kan inte göras i efterhand.
 • Verksamhetens ändamål (syfte) med angivande av varför sökanden vill använda och medföra metallsökare, vad du förväntar dig att hitta eller söka efter, om föremål ska tillvaratas, samt om du avser att gräva efter föremål eller enbart ska söka efter borttappade föremål på markytan.
 • Vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare.
 • En bifogad karta i lämplig skala där det tydlig framgår vilken avgränsad yta du ska söka på, det vill säga en linjemarkering runt det avsedda området. Observera att Länsstyrelsen inte godkänner stora sökområden som hela socknar eller en kommun.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Kontakt