Civilt försvar

Civilt försvar är en del av Totalförsvaret som består av Civilt försvar och Militärt försvar

Länsstyrelsen, som högsta civila försvarsmyndighet inom länet, har en viktig roll i arbetet som rör civilt försvar. Det gäller exempelvis utbildning, övning, planering och samordning mellan det civila och det militära försvaret.

Alla aktörer i samhället, både offentliga och privata näringslivet, kommer att påverkas av planeringsarbetet i olika omfattning. Det kan röra beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, informationssäkerhet, signalskydd, robusthet, hantering av hemliga uppgifter eller att ha förmåga att agera i operativt tempo.

Det civila försvarets främsta uppgifter är:

 • Värna civilbefolkningen
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Hur Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar

Länsstyrelsen i Jönköping tillhör Militärregion Syd och samarbetar med övriga Länsstyrelser inom det geografiska området som omfattar följande län: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland. Inom Militärregionen har man gemensamt kommit fram till en grundsyn som man ska arbeta utifrån. De fokusområden som gäller för vår Militärregion under perioden 2018-2020 är följande:

 • Krigsorganisation
 • Ledningsplats
 • Säker kommunikation
 • Övning
 • Intern styrning och förankring
 • Gemensam planering
 • Beredskapsplanering
 • Regional kompetens
 • Privatoffentlig samverkan
 • Samhällsviktig verksamhet

I planeringen finns även deltagande i 2020 års nationella totalförsvarsövning, TFÖ 2020.

Kontakt